โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

บทความ

  • ข่าวคราวที่เป็นที่สนใจด้านการศึกษาภายใต้รัฐบาล “ขิงแก่” ดูจะไม่มีอะไรเกินกว่า ข่าวความพยายามของรัฐบาลที่จะเอามหาวิทยาลัยออกนอกระบบซึ่งดูเหมือนว่าจะมีเสียงคัดค้านมากกว่าเสียงสนับสนุน นัยว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็เตรียมขยับที่จะเพิ่มเงินเดือนให้กับตัวเองทันทีที่มีกฎหมายให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบเกิดขึ้น ก็เลยเป็นที่สงสัยของสังคมว่า การเอามหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้นทำไปเพื่อใคร?
  • เราได้พูดถึงการทบทวน และปรับฐานการเรียนรู้ “ทฤษฎีใหม่” โดยยกตัวอย่างของโรงเรียน และมหาวิทยาลัยที่อยู่ “ในระบบ” ใน 2 ฉบับที่แล้ว วันนี้ขอหยิบยกบทบาท และภาระหน้าที่ของการศึกษา “นอกระบบ” ที่มีต่อการขับเคลื่อนองค์ความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
  • ฉบับที่แล้ว เรากล่าวถึงการ “ให้” และการ “สร้าง” ความรู้ที่มีอยู่ทั้ง “ในระบบ” และ “นอกระบบ” การศึกษาที่ต้องทบทวนกันใหม่ วชิราวุธวิทยาลัยกำลังทำการทบทวน และปรับ “ฐาน” รวมทั้ง “วิธีการเรียนรู้” กันใหม่ทั้งระบบ และกำลังเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการสร้าง “ความรู้ คู่คุณธรรม” อันเป็นหัวใจหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับโรงเรียนมัธยม...
  • เมื่อกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่ต้องย้ำเน้นและถือว่าเป็นหัวใจของปรัชญานี้เลยก็ว่าได้คือ “ความรู้” และ “คุณธรรม” ที่มีอยู่ใน “คน” และ ใน ”สังคม” ซึ่งจะเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนนำพาเศรษฐกิจและประเทศให้อยู่อย่างมั่นคงยั่งยืน และมีศักดิ์ศรี...
  • ขอย้ำถึง “วิกฤติโลก” ที่กำลังรุมเร้ามนุษยชาติอีกครั้ง เพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเราและโลกของเรา ย้ำถึงภัยพิบัติที่กำลังย่างกรายใกล้เข้ามาทุกทีและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไต้ฝุ่นทุเรียน ที่คร่าชีวิตชาวฟิลิปปินส์ร่วมพันคน เกาหลีต้องฆ่าไก่ถึง 700,000 ตัวเพราะไข้หวัดนกระบาด ออสเตรเลียกำลังเผชิญ “ไฟป่า” ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์...
  • อย่างที่ได้เกริ่นมาในหลายฉบับถึง “วิกฤติโลก” ที่องค์ในหลวงของเราได้ทรงเตือนไว้ และทรงให้เราตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท ถ้าใครติดตามข่าวต่างประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะทราบถึงเหตุการณ์ “ประหลาด” ทางธรรมชาติในประเทศแคนาดาที่เป็น “ปรากฏการณ์ตรงกันข้าม”....
  • เสาร์ที่แล้วโหมโรง เรื่อง “การจัดการกับวิกฤต” หรือ Crisis Management ไว้ว่าปัญหาวิกฤต 4 ด้าน ทั้ง “ภัยธรรมชาติ” “โรคระบาด” “ข้าวยากหมากแพง” และ “วิกฤตพลังงาน” จะเป็นวิกฤตที่รายล้อมประเทศจนมึน ตั้งตัวไม่ติด ลำพังภาครัฐคงจัดการกับปัญหาวิกฤตเหล่านี้ตัวคนเดียวเห็นจะไม่ได้ ต้องอาศัยการ “รวมร่าง”....
  • เมื่อพูดถึงความพอเพียงของประเทศ ในขณะนี้ คงจะไม่มีใครเถียงว่า เราไม่เพียงแต่อยู่อย่าง “ไม่พอเพียง” แต่เรากำลังจะเผชิญกับ “ความขาดแคลน” อย่างใหญ่หลวง อยากถามพี่ๆ ครม. ว่า ศัตรู 4 ตัวที่น่ากลัวกว่า คนที่พี่ ๆ โค่นเขาลงไปนั้น รู้ไหมเขาเป็นใคร?
  • ตอนที่แล้วสอบถามพี่ๆ ในครม. ตามประสาน้องขี้สงสัยไว้ว่า ระหว่างเศรษฐกิจการค้า (Trade Economy) กับเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และเศรษฐกิจหลังเขา (Isolated Economy) มันมีอะไรเหมือนกันบ้าง และมีอะไรต่างกันบ้าง ความจริงก็อยากจะรู้ว่าครม. ผู้ทรงภูมิคิดอย่างไร จะได้ตามได้ถูกทาง...
  • ตั้งแต่ได้รัฐบาลใหม่มายังไม่ได้ทักทายกันเลย อาจช้าไปหน่อย แต่ก็จริงใจ ครับ...ขอต้อนรับ รัฐบาลใหม่ที่เต็มไปด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นท่านนายก ท่านรองโฆษิต และท่านรัฐมนตรีอีกหลายท่าน ล้วนเป็นทั้งพี่ เพื่อน และ ครูบาอาจารย์ที่เคารพของผม ผมจึงดีใจและหวังพึ่งท่านด้วยหัวใจอันพองโต เตรียมลงมือร่วมพัฒนาชาติอย่างฮึกเหิม...