โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

Navigation

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์ฯ มาบเอื้อง ๐๓๘-๒๖๓๐๗๘ (แผนที่)


User login

บทความ

  • เป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่ปัจจุบันเรามีสถาบันการศึกษาชั้นสูงร่วม 100 เรามีมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งความรู้ของศาสตร์ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะศาสตร์ตะวันตก แต่ไม่มีสักสถาบันเดียวที่บรรจุ รวบรวม ประมวล ศาสตร์ของ “พระเจ้าแผ่นดิน”...
  • ฉบับที่แล้ว เราย้ำเน้นถึงการสร้างหลักสูตรที่เน้น “รากฐาน” ของสามัญสำนึก ที่ถือเป็น “หัวใจ” ของการพัฒนาคน การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนจะไม่มีทางเป็นไปได้ หากผู้คนในสังคมไม่รู้จัก “กำพืด” ของตนเอง สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่มั่งคั่ง สมบูรณ์ มั่งคั่งด้วยเวลา จิตใจ และทรัพยากรธรรมชาติ เราดำเนินชีวิตบนความสมดุลย์ระหว่าง โลกทางกายภาพ และโลกทางจิตวิญญาณ...
  • ขอท้าวความไปถึงฉบับวันเสาร์ที่ 24 ก.พ. ที่เราพูดถึงความตั้งใจและความพยายามของ 5 ภาคี ในการระดมสรรพกำลังเพื่อจัดตั้ง “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย” ขึ้นในจังหวัดสระแก้ว ภายใต้กรอบความคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวฯ ของพวกเรา และหลักคิด “บัณฑิตรักถิ่น” เรียนรู้จากท้องถิ่น ไม่ละทิ้งท้องถิ่น อยู่ร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และสมดุลย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ “เป็นงานในถิ่นฐาน มีวิญญาณนักพัฒนา บางวิชาเชี่ยวชาญ” ซึ่งได้ขยายความแล้วในฉบับก่อน...
  • ขอถือโอกาสบอกเล่าเรื่องราวของนักวิชาการชั้นนำของโลกชาวนิวซีแลนด์ Dr. Gavin Kenny ที่คลุกคลีศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกโดยเฉพาะปัญหาโลกร้อนมามากกว่า 16 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิของ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) หน่วยงานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ)...
  • เมื่อ “โลกร้อน” ธรรมชาติถูกทำลายเพราะน้ำมือ “มนุษย์” จึงเป็นหน้าที่ของ มนุษย์ ที่จะต้องลุกขึ้นมาแก้ไข ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเชื่อว่า เราได้ “ทำลายธรรมชาติเกินขีดที่จะเยียวยา” แต่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ มนุษย์ยังต้องมีความหวัง มีสัมมาทิฐิ ที่จะแก้ไขจากสิ่งที่ “ผิด” มาเป็น “ถูก” การสร้าง “คน” ให้เป็น “มนุษย์พันธุ์ใหม่” ที่รัก เคารพ ธรรมชาติ และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ยังเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำ และต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม...
  • ข่าวคราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโลกทั่วไปมากที่สุดในทศวรรษนี้ ดูจะหนีไม่พ้นเรื่อง “สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง” อันเป็นผลจากภาวะ “โลกร้อน” ที่นักวิทยาศาสตร์ 2500 คนจาก 100 ประเทศได้ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นผลมาจาก “น้ำมือมนุษย์” หากวิเคราะห์ให้ดีแรงผลักที่ให้มนุษย์กระทำทารุณต่อธรรมชาติอย่างไม่ปราณีปราศรัย มีรากมาจาก “ความโลภ” อันเป็น “แรงกระตุ้น” สำคัญจาก “ระบบทุนนิยม” นั่นเอง...
  • ฉบับที่แล้วเราพูดถึงสถานการณ์ที่โลกต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงภัย 23 หัวเรื่องใหญ่ๆ ที่สรุปโดยที่ประชุมผู้นำด้านเศรษฐกิจโลกในการประชุม World Economic Forum ที่เมือง ดาโวส์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในการประชุมนี้ คือการประเมินความเสี่ยงโดยมีการสอบถามความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมใน 2 ประเด็นหลัก...
  • ฉบับนี้ขอนำเอาข้อมูลและการวิเคราะห์การเสี่ยงภัยที่คนทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่มาเล่าสู่กันฟัง ให้เป็นข้อมูลและอุทาหรณ์ในการเฝ้าระวัง พร้อมกับการ “ตระเตรียม” ในรายงานการประชุม World Economic Forum ปี 2007 ในหัวข้อ Global Risk ได้สรุปว่า โลกกำลังเผชิญอยู่กับภาวะ “อันตราย” หรือภาวะ “เสี่ยง” อยู่ถึง 23 เรื่องใหญ่ๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน...
  • วันนี้ขอพักเรื่องที่ยังค้างอยู่ในฉบับที่แล้ว ขอนำเรื่องที่คิดว่า “เร่งด่วน” จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระยะ 1-2 เดือนมานี้มา “เตือนภัย” กัน ถ้าจำกันได้ ส ค ส ปี 2547 ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมอบให้พสกนิกรในปี 2547 เป็นรูปลูกระเบิด 4 ลูกกระจายอยู่ทุกทิศ ตีความได้ว่ามนุษย์กำลังเผชิญกับวิกฤติใหญ่หลวง 4 ประการ
  • ฉบับที่แล้วทิ้งท้ายไว้ถึงพันธะสัญญาใจของคนรัก “พ่อ” 5 กลุ่ม ที่เราเรียกว่า “เบญจภาคี” ที่ลุกขึ้นมาร่วมมือกันสร้างมหาวิทยาลัยต้นแบบ ที่จะ “คืนชีวิต” ให้กับท้องถิ่น เป็นที่พึ่งให้กับชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยดังกล่าวกำลังจะเกิดขึ้นจริงในจังหวัดสระแก้ว...