โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

Navigation

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์ฯ มาบเอื้อง ๐๓๘-๒๖๓๐๗๘ (แผนที่)


User login

บทความ

  • เริ่มต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่า หน้าที่ของการศึกษา คือ การพัฒนาคน เราพัฒนาคนไปทำไม ถ้าคนไม่ไปพัฒนาประเทศ การศึกษาก็คงไร้ความหมาย หน้าที่ที่แท้จริงของการศึกษาคือ การพัฒนาคนเพื่อไป “สร้าง” ไม่ใช่ไป “ทำลาย”
  • ในตอนที่แล้วเราพูดถึงหลักการกำหนดยุทธศาสตร์ง่ายๆ แต่ลึกซึ้งโดยให้นึกถึงการกลัดกระดุม หากกลัดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดต่อไปก็จะผิดและผิดไปเรื่อยๆ คำถามที่ต้องถามว่า ทำไมเราต้องกำหนดยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์เพื่ออะไร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูเหมือนโลกทั้งโลก กำลังเรียกหาคำว่า “ยั่งยืน” มนุษย์มักจะมองหาในสิ่งที่ตนเองขาดเสมอ มนุษย์กำลังขาดความยั่งยืนกระนั้นหรือ
  • การศึกษานอกห้องเรียนเพียง 5 วันโดยใช้ตำราชีวิต ความเข้าใจ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ปรากฏเด่นชัดยิ่งกว่าการอ่านตำราใดๆ ยุทธศาสตร์ ในภาษาง่ายๆ คือ การตีให้ถูกที่คัน กลัดกระดุมให้ถูกเม็ด และหลักการกำหนดยุทธศาสตร์ง่ายๆ แต่ลึกซึ้ง คือหลัก “รู้เรา รู้เขา รู้สถานการณ์ รู้ฟ้าดิน”
  • ...การสูญเสียแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน โคลนถล่ม น้ำท่วม ดินแล้ง จะเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรซ้ำซากและจะมีสภาพที่หนักหน่วงรุนแรงขึ้นทุกปี แค่หลับตานึกภาพก็เห็นได้ชัดว่า ประเทศไทยจะจนลงแน่นอน เพราะฐานทรัพยากรที่สำคัญ คือที่ดิน อันเป็นแหล่งทำมาหากินนั้น ทรุดโทรมลงจนอยู่ในขั้นโคม่า ไม่เพียงแต่เราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มที่ หากเราต้องใช้เงินในการฟื้นฟูพื้นที่ 93 ล้านไร่นั้น ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมนั้น เราต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่
  • ชาวบ้านกำลังจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ ไม่ใช่เพราะสงคราม หรือ การรบราฆ่าฟัน แต่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่เพราะ “ธรรมชาติ” มาเอาคืน และธรรมชาติกำลังเอาคืนไม่เฉพาะบ้านสระบัว แต่อีกหลายๆ หมู่บ้าน ในตำบลท่าศาลา กำลังตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน เหมือนกับพื้นที่อีกหลายๆ จังหวัดของประเทศ และไม่แค่นั้น อีกหลายๆ ประเทศ ถ้ามนุษย์ยัง อหังการ์ ร่วมกันรุมเร้า รบราฆ่าฟัน ธรรมชาติต่อไป
  • ข่าวความพยายามที่จะผลักดันให้มีการทดลองปลูกพืชที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม หรือที่เรียกว่าพืช GMO ในไร่นาจริง ได้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง ถึงขั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่แล้ว ที่ประกาศให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ
  • สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ยักษ์มีโอกาสเยือนประเทศออสเตรเลีย และได้เยี่ยมชมพูดคุยกับผู้รู้ถึงทิศทางการพัฒนาเกษตร รวมทั้งอยู่ในบรรยากาศการเมืองที่กำลังคึกคักเพราะออสเตรเลียกำลังอยู่ระหว่างการเลือกตั้งระดับประเทศ ประเทศออสเตรเลียถือเป็นหนึ่งในประเทศเกษตรกรรมที่สำคัญ เพราะมีอัตราการผลิตด้านเกษตรและปศุสัตว์ในระดับต้นๆ ของโลก
  • ตลอด 25 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระประชวรและประทับอยู่ในโรงพยาบาลศิริราช นับเป็นช่วงเวลาที่พสกนิกรทั้งประเทศต่างวิตกกังวล ห่วงใย คอยสดับรับฟังข่าวคราว และเชื่อว่าพสกนิกรทั้งที่มีโอกาสลงนามถวายพระพร หรือมิได้มีโอกาสเช่นนั้น ต่างก็มีหัวใจดวงเดียวกันคือ สวดมนต์ภาวนาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และอยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไปตราบชั่วนิรันดร์
  • นอกจากโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการปลูกรักสร้างจิตสำนึกรักในธรรมชาติและทรัพยากรอันมีค่าของประเทศให้กับเยาวชน ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของเจ้าฟ้านักอนุรักษ์อีกมากมาย ที่ทรงให้จัดทำขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้ และยั่งยืน แก่มหาชนพสกนิกรของพระองค์
  • เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธาณงานด้านการอนุรักษ์ จัดตั้งโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยเริ่มต้นสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เริ่มต้นตั้งแต่ เยาวชน ประชาชนทั่วไป ชักนำนักวิจัย นักวิชาการ ร่วมพลังสร้างสรรค์