โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

 1. สัปดาห์นี้อาจารย์ยักษ์อยากชวนให้คิดตามว่า จริงไหมที่ถ้าเรามี 4 รู้ 3 รัก 2 สามัคคีแล้ว เราจะสามารถเปลี่ยนฐานคิดในการออกแบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสู่แนวทางการเป็นอุตสาหกรรมพอเพียงได้จริง และทำได้ในทั้ง 2 ระดับ คือทั้งระดับการบริหารงานองค์กรและระดับผู้ปฏิบัติ คือพนักงาน

            สัปดาห์นี้อาจารย์ยักษ์อยากชวนให้คิดตามว่า จริงไหมที่ถ้าเรามี 4 รู้ 3 รัก 2 สามัคคีแล้ว เราจะสามารถเปลี่ยนฐานคิดในการออกแบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสู่แนวทางการเป็นอุตสาหกรรมพอเพียงได้จริง และทำได้ในทั้ง 2 ระดับ คือทั้งระดับการบริหารงานองค์กรและระดับผู้ปฏิบัติ คือพนักงาน และมากกว่านั้น คือสามารถขยายเครือข่ายไปยังทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกรผู้ผลิตอ้อยป้อนโรงงานดังที่เคยยกตัวอย่างให้เห็นแล้ว

  4 รู้นั้น แตกออกได้เป็น หนึ่ง-รู้ราก สอง-รู้งาน สาม-รู้คน รู้ตน สี่-รู้โลก

  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 27 พฤศจิกายน 2553
 2. ความยากของการทำงานชิ้นนี้ คือ ฐานคิดที่ต่างกัน และการกำหนดตัวชี้วัดให้แก่สิ่งที่เป็นนามธรรม เพราะเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้เกิดความพอเพียงในตนเอง ด้วยฐานราก 2 ประการ คือ การมีความรู้และคุณธรรม
  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 20 พฤศจิกายน 2553
 3. คนไทยไม่ทิ้งกัน? (2)

  Submitted by veevong on December 16, 2010 - 11:58
  สิ่งที่อาจารย์ยักษ์เรียกว่า Paradigm Shift คือ เปลี่ยนกันตั้งแต่ฐานรากกันเลย หรืออาจกล่าวได้ว่าเปลี่ยนจากทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังหรือภูมิหลังทางทฤษฎี (Theoretical Background) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เราเชื่อและเรายึดมั่นถือมั่น จนสะท้อนออกมาเป็นแนวคิด และส่งผลต่อพฤติกรรมของคน เราเชื่อเช่นนั้น เราจึงคิดอย่างนั้น และทำอย่างนั้น

  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 13 พฤศจิกายน 2553
 4. คนไทยไม่ทิ้งกัน? (1)

  Submitted by veevong on December 16, 2010 - 11:47
  สถานการณ์ประเทศไทยปลายปีพุทธศักราช 2553 ยังอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง น้ำท่วมภาคอีสาน ภาคกลางอาการทรงตัว แต่ภาคใต้กลับตกอยู่ในสภาพวิกฤติ ซึ่งยังคงไม่ยอมผ่านพ้นไปง่ายๆ ทั้งพายุเข้า น้ำทะเลหนุน และอากาศหนาว

            สถานการณ์ประเทศไทยปลายปีพุทธศักราช 2553 ยังอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง น้ำท่วมภาคอีสาน ภาคกลางอาการทรงตัว แต่ภาคใต้กลับตกอยู่ในสภาพวิกฤติ ซึ่งยังคงไม่ยอมผ่านพ้นไปง่ายๆ ทั้งพายุเข้า น้ำทะเลหนุน และอากาศหนาว

  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 6 พฤศจิกายน 2553
 5. “เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน” เป็นสัจธรรมที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากผู้คนมากหน้าหลายตา ในศตวรรษโลกที่กำลังจะมาถึง หากพิจารณาให้ลึกซึ้ง เป็นศตวรรษที่ผู้คนทั้งโลกต้องฝังชิปตัวใหม่ลงในสมองของตนเอง จากสำนึก ของ ผู้เอา ผู้ทำลาย ผู้แย่งชิง มาเป็นสำนึกของ ผู้ให้ ผู้รักษา ผู้แบ่งปัน
  แหล่งที่มา: 
  คม ชัด ลึก 3 มกราคม 2552
 6. ปฏิวัติเศรษฐกิจ 3

  Submitted by veevong on December 2, 2010 - 16:31
  เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง สัจธรรมคำพูดโดยหม่อมเจ้า สิทธิพร กฤดากร ผู้เป็นถึงเชื้อพระวงศ์ที่ผันตนเองมาเป็นชาวนา พัฒนาการเกษตร จนได้รับยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งเกษตรแผนใหม่” ของไทย ด้วยความเชื่อว่าเกษตรคือพื้นฐานของประเทศ

   

  แหล่งที่มา: 
  คม ชัด ลึก 6 ธันวาคม 2551
 7. ปฏิวัติเศรษฐกิจ 2

  Submitted by veevong on December 2, 2010 - 15:22
  ภาวะวิกฤตทางการเงินของโลกในขณะนี้ตอกย้ำให้เราเห็นว่า ถึงเวลาที่เราจะกลับมาหาพื้นฐานแห่ง ความจริง และคุณธรรมในการดำรงชีวิต โดยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้ว เราหมดเวลาที่จะหลอกตัวเองแล้วว่า การมุ่งหา เงิน คือการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงถาวร
  แหล่งที่มา: 
  คม ชัด ลึก 29 พฤศจิกายน 2551
 8. ปฏิวัติระบบการศึกษา

  Submitted by veevong on December 2, 2010 - 14:48
  “เราจะรุกก้าวเข้าร่วมปฏิรูปการศึกษาของชาติโดยการมุ่งศึกษาที่ตน ฝึกตน สู่การหมุนกลับให้การศึกษา หันเห็นคุณค่าการศึกษาที่มองเห็นวิถีและชีวิตของสรรพสิ่งบนความเอื้ออาทร และหลีกหนีทุนนิยม หลีกอัตตานิยม มาสู่สายกลางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้เบญจภาคีสร้างจุดเริ่มต้นบนภูมิรู้ที่พ่อสอน เพื่อหลุดจากโมหะภูมิ ที่มีก้าวเริ่มตามรูปแบบโพธิวิชชาลัย”
  แหล่งที่มา: 
  คม ชัด ลึก 17, 24 ตุลาคม 2551
 9. คนไทยใจประมาท

  Submitted by veevong on December 2, 2010 - 14:00
  “ผมไม่รู้ทำอย่างไร มันเป็นหน้าที่ของผม คราวที่ผมไปบรรยายที่ปากน้ำ ไม่เคยทำให้ใครตกใจ มีคนฟังจำนวนมาก และขอบคุณผม แต่ต่อไปนี้ผมหยุดแล้ว รู้สึกเสียใจ เหมือนทำคุณบูชาโทษ เวลาเตือนภัยอะไรก็โดนด่า เหมือนกับตอนที่เตือนภัยสึนามิครั้งที่แล้ว ไม่ทราบจุดประสงค์ของผู้ฟ้อง อาจจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีทำเลอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดสตอร์ม เซิร์จ ร้องเรียนเขาให้ดำเนินการในเรื่องนี้ก็เป็นได้”

   

  แหล่งที่มา: 
  คม ชัด ลึก 4, 11 ตุลาคม 2551
 10. เรียนรู้จากค่ายฝ่าวิกฤติ 1

  Submitted by veevong on December 2, 2010 - 12:45
  ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องได้กลายสภาพเป็นค่ายฝึกหลักสูตรฝ่าวิกฤติ (Crisis Management and Survival Camp) ให้กับผู้เข้าอบรมร่วม 50 กว่าชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชน นิสิต นักศึกษา คนทำงาน อายุตั้งแต่ 17-55 ปี เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการฝ่าวิกฤติเข้าด้วยกัน
  แหล่งที่มา: 
  คม ชัด ลึก 23 สิงหาคม 2551