โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

 1. “มีส่วนยุทธการรักษ์ไม่จางร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน” ที่บางปะกงจึงเป็นการขับเคลื่อนบนพื้นฐานความรักที่ยิ่งใหญ่สองประการ รักสายน้ำ และ รักในหลวง

  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 10 ตุลาคม 2552
 2. ข่าวคราวการจับปลาดุกยักษ์ได้ที่แม่น้ำบางปะกงเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านมาก แต่นี่เป็นสิ่งสะท้อนว่าปลาดุกยักษ์ไม่ใช่ของแปลกในสมัยก่อน เพราะปลาดุกตัวโตแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวบ้านลุ่มน้ำบางปะกงเห็นอยู่ทุกวัน แต่ความหายากในสมัยนี้จึงกลายเป็นของแปลกไป

  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 3 ตุลาคม 2552
 3. พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “ที่เกิดมีวิกฤติการณ์ขึ้นมา ก็เพราะว่าขยายการผลิตมากเกินไป และไม่มีใครซื้อ เพราะไม่มีใครมีเงินพอที่จะซื้อ ต้องถอยหลังเข้าคลอง จะต้องอยู่อย่างระมัดระวัง และต้องกลับไปทำกิจการที่อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนนัก คือใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่หรูหรา มีความจำเป็นที่จะถอยหลัง เพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไป ถ้าไม่ทำอย่างที่ว่านี้ ก็จะแก้วิกฤติการณ์นี้ยาก”

       ย้อนไปเมื่อ 12 ปีก่อน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระองค์ท่านมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “ที่เกิดมีวิกฤติการณ์ขึ้นมา ก็เพราะว่าขยายการผลิตมากเกินไป และไม่มีใครซื้อ เพราะไม่มีใครมีเงินพอที่จะซื้อ ต้องถอยหลังเข้าคลอง จะต้องอยู่อย่างระมัดระวัง และต้องกลับไปทำกิจการที่อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนนัก คือใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่หรูหรา มีความจำเป็นที่จะถอยหลัง เพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไป ถ้าไม่ทำอย่างที่ว่านี้ ก็จะแก้วิกฤติการณ์นี้ยาก” 

  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 26 กันยายน 2552
 4. ฉบับที่แล้วเล่าเรื่องงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ถึงการนำวิถีบ้าน บ้าน มาแสดงให้เห็นจริง ว่าวิถีดั้งเดิมของเรานี่แหละที่เป็นทางรอด ผ่านวิกฤตได้จริง โดยยกเอาวิถีของภาคเหนือกับการต้านวิกฤตหมอกควัน วิถีอีสานกับการต้านภัยแล้งมาให้เห็นภาพบ้างแล้ว

                 ฉบับที่แล้วเล่าเรื่องงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ถึงการนำวิถีบ้าน บ้าน มาแสดงให้เห็นจริง ว่าวิถีดั้งเดิมของเรานี่แหละที่เป็นทางรอด ผ่านวิกฤตได้จริง โดยยกเอาวิถีของภาคเหนือกับการต้านวิกฤตหมอกควัน วิถีอีสานกับการต้านภัยแล้งมาให้เห็นภาพบ้างแล้ว ฉบับนี้อาจารย์ยักษ์จะบอกเล่าถึงอีกสองภาคและภารกิจของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่เชื่อมประสานกับต่างประเทศจนนำมาสู่งานมหกรรมคืนชีวิตภาคนานาชาติในวันที่ 19 มีนาคม เพิ่มมาจากปกติที่เราจัดงานกัน 17-18 มีนาคมเท่านั้น

  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 29 มกราคม 2554
 5. ปีพุทธศักราช 2554 หรือ ค.ศ.2011 เปิดศักราชด้วยข่าวคราวความผิดปกติทางธรรมชาติ เริ่มจากนกที่ตกมาตายจำนวนมากในหลายพื้นที่ ตามมาด้วยปลาหลายล้านตัว น้ำหนักเป็นตันๆ ลอยตายเกยตื้นริมฝั่งทะเลในหลายประเทศ กลายเป็นข่าวใหญ่โตให้ติดตามในหนังสือพิมพ์หน้า 1

                 ปีพุทธศักราช 2554หรือ ค.ศ.2011 เปิดศักราชด้วยข่าวคราวความผิดปกติทางธรรมชาติ เริ่มจากนกที่ตกมาตายจำนวนมากในหลายพื้นที่ ตามมาด้วยปลาหลายล้านตัว น้ำหนักเป็นตันๆ ลอยตายเกยตื้นริมฝั่งทะเลในหลายประเทศ กลายเป็นข่าวใหญ่โตให้ติดตามในหนังสือพิมพ์หน้า 1

  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 22 มกราคม 2554
 6. กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม 7 ขั้นตอน ถอดแบบจากการปฏิบัติจริงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ผ่านการลองผิดลองถูกมาตลอด จนได้เป็น 7 ขั้นตอนซึ่งมีการพัฒนาที่แตกต่างไปจากเมื่อยุคปี 2520-2525 กล่าวคือ สมัยก่อนนั้น เราทำแค่กองกำลังภาคประชาชนและภาครัฐเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้ต้องใช้ทั้ง 5 ภาคีมาร่วมกัน จึงจะต้านภัยพิบัติของธรรมชาติได้

  กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม 7 ขั้นตอน ถอดแบบจากการปฏิบัติจริงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ผ่านการลองผิดลองถูกมาตลอด จนได้เป็น 7 ขั้นตอนซึ่งมีการพัฒนาที่แตกต่างไปจากเมื่อยุคปี 2520-2525 กล่าวคือ สมัยก่อนนั้น เราทำแค่กองกำลังภาคประชาชนและภาครัฐเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้ต้องใช้ทั้ง 5 ภาคีมาร่วมกัน จึงจะต้านภัยพิบัติของธรรมชาติได้

  แหล่งที่มา: 
  คม ชัด ลึก 8 มกราคม 2554
 7. สงครามกับธรรมชาติไม่อาจใช้ทูตไปเจรจาให้ธรรมชาติประนีประนอม หรือยกเว้นพื้นที่ใด พื้นที่หนึ่งได้ ซึ่งหนักหนาสาหัสกว่าทุกสงครามที่มนุษย์เคยเผชิญมา ดังนั้นเราจึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่

            สงครามกับธรรมชาติไม่อาจใช้ทูตไปเจรจาให้ธรรมชาติประนีประนอม หรือยกเว้นพื้นที่ใด พื้นที่หนึ่งได้ ซึ่งหนักหนาสาหัสกว่าทุกสงครามที่มนุษย์เคยเผชิญมา ดังนั้นเราจึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่ และจะต้องระดมสรรพกำลังของแผ่นดินมาจัดตั้งเป็นกองกำลังเพื่อทำการสู้รบกับธรรมชาติ โดยระดมกำลังทั้ง 5 ภาคี มาตั้งกองกำลังประจำถิ่นขึ้นทุกลุ่มน้ำ

  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 1 มกราคม 2554
 8. อาจารย์ยักษ์ได้เข้าร่วมฟังความคิดเห็นจากผู้รู้ต่างๆ ในงาน และได้เห็นว่าขณะนี้คนเริ่มวิตกกังวลเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติมากขึ้น แต่ความจริงแล้ว สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเตือนไว้มีมากกว่าภัยพิบัติธรรมชาติ

            ขณะที่กำลังเขียนต้นฉบับอยู่นี้ คือวันที่ 19 ธันวาคม มีการจัดงาน “เจาะลึกภัยพิบัติ พลิกวิกฤตให้เป็นทางรอด” ขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นการติดตามวิกฤติภัยพิบัติธรรมชาติและความพยายามในการหาทางออกร่วมกัน  

  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 25 ธันวาคม 2553
 9. “ปฏิบัติบูชา” เทิดพระบารมี

  Submitted by veevong on December 21, 2010 - 13:23
  ในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ มีเรื่องที่ทำให้อาจารย์ยักษ์รู้สึกชื่นใจ คือการได้เห็นผู้คนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม แสดงความตั้งใจ และความใส่ใจ ในการที่จะปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ

  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 18 ธันวาคม 2553
 10. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม สัปดาห์ที่แล้ว อาจารย์ยักษ์ อธิบายเรื่อง 4 รู้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขความรู้ ส่วนสัปดาห์นี้จะอธิบายเรื่อง “รัก และ สามัคคี” ซึ่งก็คือเงื่อนไข “คุณธรรม” ตามสูตร 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม สัปดาห์ที่แล้ว อาจารย์ยักษ์อธิบายเรื่อง 4 รู้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขความรู้ ส่วนสัปดาห์นี้จะอธิบายเรื่อง “รัก และ สามัคคี” ซึ่งก็คือเงื่อนไข “คุณธรรม” ตามสูตร 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

  แหล่งที่มา: 
  คมชัดลึก 11 ธันวาคม 2553