โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

exipure reviews on trustpilot

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 1. Excess weight Loss Tips

  Submitted by leopoldofjk748085936 on October 8, 2022 - 07:41

  Community stigmas aside, obesity vastly increases the chances of yours of developing all manner of diseases and conditions, a lot of that are really serious and life threatening. Some cancers, diabetes, heart attacks, and strokes are merely a test of the physical conditions you are able to likely look ahead to in case you are experiencing serious obesity, and even moderate being overweight improves the chances of yours of these diseases occurring. Being obese actually puts you at a disadvantage in life.

 2. Fast Weight loss Programs That Work

  Submitted by leopoldofjk748085936 on October 8, 2022 - 03:51

  exipure scamWhen you want weight loss you would like it immediately. All of us want speedy results. We conveniently forget about that our obesity issues have been made over many years of person neglect in many cases and it's unreasonable to expect instant results. On the flip side if you just would like to get back to shape after having baby, fast results are quite affordable.

 3. Quick Fat reduction Methods - 7 Super Quick and uncomplicated Weight Loss Tips

  Submitted by leopoldofjk748085936 on October 8, 2022 - 03:12

  exipure scamWeight reduction is not always easy but it is always possible, especially when you learn several of the fast weight reduction strategies utilized by personal trainers. Allow me to share some tips that can certainly help you burn off fat and tone your body to get the shape you genuinely want.

 4. 2 Big Reasons Fat Burners Like Fiber Happen to be Most suitable for Your Fat loss Diet Plan

  Submitted by leopoldofjk748085936 on October 8, 2022 - 02:33

  Can You Have The Cake of yours And Eat It Too?
  For many disappointed dieters, the best of both worlds will be if they might find a weight loss weight loss plan that included plenty of delicious foods which acted as fat burners along with fat disablers - say for example a double whammy fat annihilator. Well you now can have such a food - and it is available in the form of our dear old friend referred to as fibre!

  Reason #1 - Fiber Hates Fat  

 5. Weight Loss Blog - four Reasons You Should be Writing One

  Submitted by candice18595586062 on July 8, 2022 - 14:12

  Whether you are looking to get rid of that "Freshman Fifteen" or perhaps are in the 100+ Pounds-to-Go Club you should be writing a weight loss blog like a crucial component of your weight loss diet program.

 6. Eight Metabolism Boosters for Weight Loss: Do They Work?

  Submitted by maritza7630033652320 on July 8, 2022 - 13:39

  Metabolic process would be the foundation of weight loss. It keeps burning and losing fat 24 hours a day...the only issue is, do you have a fast metabolism? And if not, what else could you do about it to boost the metabolic process of yours and melt body fat to lose some weight?
  Your metabolism is basically how many calories you burn up every day. Kids have more quickly metabolic rates compared to adults, and we all are familiar with the legendary metabolism's of teenage boys. That's the metabolism you wish you'd.

 7. How can Weight loss supplements Work?

  Submitted by zeldalow5738189... on July 8, 2022 - 13:37

  How can they work and can they actually work? They create quite a few statements, some downright miraculous.
  We wish they were right because we keep purchasing them and purchasing them till they have become a multi million dollar industry. But do they really do the things they promise?
  Diet pills come in many varieties for example organic supplements,over-the-counter medications and then the prescribed drugs which only the surgeon can provide you with.

 8. Natural Weight Loss Supplements Which Work

  Submitted by harrisonbrumfield925 on July 8, 2022 - 12:30

  It is common to want to look good and exipure bad reviews amazon (simply click the next website) losing weight is one way to achieve that. Losing excess weight can also have the extra benefit that you're likely to feel healthier and more confident about yourself.
  If you are overweight it is important that you lose weight without putting the health of yours at risk. This can often be the case with people who try to lose some weight too fast.

 9. Losing Weight - A very good Weight Loss Program

  Submitted by celestaackermann37 on July 8, 2022 - 12:11

  If you are searching for a perfect fat reduction program, you'll undoubtedly end up frustrated because it does not exist. The truth is, don't ever believe an article that tells you that it can suggests the absolute best weight reduction program, because no single fat reduction program will apply to all. A great fat reduction program should be tailor-made for each person. Thus, in order for a weight reduction program to be looked at as "good", it should be meticulously intended for a specific person.

 10. Apidexin Diet Pill Review

  Submitted by hestermckenny30843 on July 8, 2022 - 12:10

  Apidexin Diet Pills are all natural and they claim to assist you to lose 4 7 lbs per week. This particular pill works by helping your burning the fat you take in by increasing the metabolism of yours. Apedexin claims to be stronger than prescription weight loss pills - pretty much as two times the fat reduction as daily fat reduction drugs. Does this fat reduction come with a sale price of it's own?