โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

harrisonbrumfield925's blog

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

The basic principles of the Christian Fat reduction Plan

Submitted by harrisonbrumfield925 on July 8, 2022 - 14:41

"What would Jesus eat?"
That's the question being presented by several devout Christians who have to slim down. An interesting type of dieting method, referred to as the Christian weight reduction plan, is nowadays gaining popularity throughout the world. The Christian weight loss plan aims to help individuals which are obese lose weight according to the same religious principles they believe in.

About obesity

Maybe you have Taken Energy Diet pills to Lose weight? Natural Diet Aids?

Submitted by harrisonbrumfield925 on July 8, 2022 - 14:13

Whether to take energy weight loss supplements or not is a difficult question for all people. Some people choose to have them while others don't. One of the main factors for exipure reviews canada (click here!) deciding for lots of people will be the need for energy. If you've a profession and kids to be concerned about, then you probably exhaust your energy supply all of the time.

Natural Weight Loss Supplements Which Work

Submitted by harrisonbrumfield925 on July 8, 2022 - 12:30

It is common to want to look good and exipure bad reviews amazon (simply click the next website) losing weight is one way to achieve that. Losing excess weight can also have the extra benefit that you're likely to feel healthier and more confident about yourself.
If you are overweight it is important that you lose weight without putting the health of yours at risk. This can often be the case with people who try to lose some weight too fast.

Effective Weight Loss Stories

Submitted by harrisonbrumfield925 on July 8, 2022 - 12:19

Do you have trouble with the weight of yours? When you do, you're not alone! We come across this happening increasingly all over the world. There is no doubt that losing weight will make you feel much better. We all know it is question of health as well. For many people successful weight loss is a major increase in life. Most people think even more energetic, creative and self-belief is higher. Here is a recent comment from a pupil who managed to lose ten pounds:

All-natural Weight Loss Tricks for Food Choosing In A Mall

Submitted by harrisonbrumfield925 on July 8, 2022 - 10:28

In a shopping mall, you will be presented a broad range of food and almost all individuals will get junk food. Yes, fast food is able to fill up your stomach. But, it can add on the pounds to the body of yours more rapidly than any food and can harm your body in some way.

I will share a few tips on the way you can choose the food of yours in a mall to enable you to lose some weight naturally and without diet.

Types of Weight Loss Supplements Available on the web Today

Submitted by harrisonbrumfield925 on July 8, 2022 - 09:26

Staying in good health and sustaining a fit body is very important for each one of us. Extra weight is definitely an invitation to health problems like heart disease, diabetes, arthritis and hypertension. The most effective way to maintain a healthy weight is to take a well-balanced diet and take regular exercising.

Body Composition - Muscle Vs Weight Loss Vs Fat Loss

Submitted by harrisonbrumfield925 on July 8, 2022 - 09:15

How somebody views weight loss as well as fat reduction is going to have an enormous bearing on their attempts to become leaner. To many, weight loss and fat reduction are considered the same and often are used interchangeably in regular, every day discussion with no complication. However for many a distinction must be made.

Hoodia Diet Pills - The Raw Truth

Submitted by harrisonbrumfield925 on July 8, 2022 - 09:04

Hoodia diet pills have gained acceptance in most diet magazines as well as TV shows. But what has truly been the basis for such popularity?

Proactol - Proven Alternative To Prescription Weight Loss Pills

Submitted by harrisonbrumfield925 on July 8, 2022 - 08:19

Today many more people become concerned with weight loss problems as their obese is getting more threatening to the overall health of ours as well as personal activity. Weight loss experts seem to be at one thinking that the one best method to treat obesity or perhaps drop excess fat is turn to more healthy life style, combining healthy nutrition and increased physical exercise.

How to Choose Safe as well as Effective Green tea Diet Pills

Submitted by harrisonbrumfield925 on July 8, 2022 - 07:31

Green tea extract Diet Pills - Another Alternative to keep Fit and exipure fat burner reviews (http://www.daebudoecotour.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=10632) Healthy