โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

ศูนย์พักพิง

  1. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประกาศเปิด ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยมาบเอื้อง รองรับผู้ประสบภัยได้รวม ๕๐๐ คน นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรม ปั้นลูกระเบิดจุรินทรีย์ ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพบำบัดน้ำเสีย และแปรรูปอาหาร เป็นต้น