โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยมาบเอื้อง

ด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โดยการนำของ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราว โดยสามารถรับผู้อพยพได้ประมาณ ๕๐๐ คน นอกจากจะเปิดเป็นศูนย์พักพิงแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเอง ในภาวะวิกฤต ให้ผู้พักพิงสามารถเรียนรู้และนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น กิจกรรมปั้นลูกระเบิดจุรินทรีย์ ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพบำบัดน้ำเสีย การทำน้ำยาเอนกประสงค์ สบู่ แชมพู ของใช้ในครัวเรือน การผลิตและแปรรูปอาหาร การเผาถ่าน การทำน้ำส้มควันไม้ การลงแปลงปลูกผักแบบกสิกรรมธรรมชาติ ยาสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ได้เลย และส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่เป็น ฯลฯ เป็นต้น

 

ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน ๐๓๘-๒๖๓๐๗๘