โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

exipure reviews from users

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 1. Most effective Weight reduction Techniques

  Submitted by ludiedollar44062 on March 29, 2022 - 02:07

  More and more people these days suffer from obesity and in addition have a true tough time trying to look for good fat reduction techniques. The problem with most of us is that there actually isn't much time to invest on training and dieting can truly be a huge pain.
  In this regard virtually all people merely prefer to go the alternative mode, seeking an assortment of fat loss items to assist us lose weight but perhaps this could be an excellent stress, what with the many items out in the market with only a fraction of them really working.

 2. Garcinia Cambogia Extract to Suppress Appetite and Burn Fat

  Submitted by gertrudedistefano9 on March 29, 2022 - 01:50

  If one looks at the individuals on regular city street in Asia then surveys the average public in a North American shopping mall, they may well see a preponderance of thinner people in the Asian environment. One could report that genetics were involved, that the common diet regime was really an element, or you may even propose explanations less flattering and also be deemed partially right. But, I am suggesting here that one traditional ingredient found in Asia is also a partial reason. That ingredient is Garcinia Cambogia.

 3. Best Fat Burner to Lose weight Fast - Which One to draw With Diet and Exercise?

  Submitted by ciarabender6547 on March 29, 2022 - 01:17

  The market nowadays is glutted with thousands of items for weight loss. And why not, when majority of the world's population really wants to make use of a slim figure? The question is emphasized on which item is safe to take and which delivers results that are good. Fat-burner pills are available in two kinds: chemical-based, which depends mostly on chemically-modified food compounds, and herbal based which which use plants as their main ingredients.

  both chemical and Herbal Pills could contain any of the following:

 4. Is Coconut Oil The Ultimate Fat Burner For Shedding off extra pounds?

  Submitted by melisaberryman46432 on March 29, 2022 - 01:11

  When I was working in the health industry, the quantity of men and women that would ask me about fat loss and body fat blocking solutions was unbelievable (think top caffeine and then guarana). They typically speed up the metabolism of yours which is going to come with longer term unwanted side effects. The reason for this is that they raise your heart rate which is going to end up elevating cortisol levels.

 5. Do Natural Fat reduction Pills Really Work?

  Submitted by clydequong6652047 on March 29, 2022 - 00:41

  If you requested me what was the proper way to reduce weight, I will tell you: "The all-natural way!" Go ahead, ask any guru or dietitian and also you can be sure that they will tell you the same thing. Precisely why is the fact that? As healthy way is , obviously , the best way, and security is one of the most critical factors when it comes to weight loss.

 6. Very best Over the counter Diet Pills For Weight Loss

  Submitted by ludiedollar44062 on March 28, 2022 - 23:29

  If you're looking for the best over the counter diet pills you're actually spoilt for choice. There are a selection of brands available and yes it can be hard to are aware of the very best and choice best for you.
  Over the counter items differ from prescription diet capsules because the latter are governed by the FDA and in most cases cost more. You also have to be prescribed by a doctor or physician after evaluating the health of yours.

 7. 10 Best Weight loss Pills on the Market

  Submitted by brandonbush63853635 on March 28, 2022 - 22:58

  As increasing numbers of people live an unhealthy lifestyle, the portion of all those struggling with obesity is developing also. Many of these individuals are well conscious of the unwanted effects of their present health status, but there are instances when they simply cannot avoid the impulse of having their comfort foods which makes them gain more pounds. For those who are conscious of the possible issues related to the mass of theirs, they're beginning to find methods on losing some pounds.

 8. Lose Belly Fat Easily - Tips for Weight Loss - The natural and Easy Way

  Submitted by robertcosh4520508390 on March 28, 2022 - 22:24

  You'll find many ways to shed weight. Most of them claim to be fast fat burners, but truth is , they do not produce results that you're looking for. Diet pills are not the natural way for fat loss. Instead, you have to change your lifestyle if you're seriously interested in dieting the organic way.

 9. The reality About Herbal Fat Burners

  Submitted by tanjafeng5265376 on March 28, 2022 - 21:34

  Herbal fat burners come with ingredients of organic herbs, spices and several supplements which is combined in a combination which help to boost weight loss. There are many successful combinations; one of these might possibly be the combination of green tea extract extract, caffeine, black peppers, orange peel as well as vitamin C together with a number of other products. This combination of herbal fat burner helps to control appetite, reduce metabolic prices of the individual, while at the same time increasing the power of the person.

 10. Important Things You Have To Know Before You purchase A Fat Burner

  Submitted by gabriellecousens214 on March 28, 2022 - 20:49

  What's a fat burner and what is it suppose to accomplish to your body? This is a question that anyone that wants to lose fat should ask before buying any product which claims to be a fat burner. In general terms, a fat burner is something which you are able to employ to get rid of your body fat. In a real sense, an effective fat burner is suppose to help you to get rid of your body fat forever. When I talk about forever, I mean permanently.