โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

Navigation

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์ฯ มาบเอื้อง ๐๓๘-๒๖๓๐๗๘ (แผนที่)


User login

วชิราวุธวิทยาลัย

  1. ...เมื่อสองสัปดาห์ก่อนอาจารย์ยักษ์มีนัดประชุมร่วมกันระหว่างสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและคณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในประเด็นสำคัญคือความร่วมมือในการจัดโครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำวิถีวชิราวุธ” ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธ...

    แหล่งที่มา: 
    พอแล้วรวย คมชัดลึก วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556