โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

ฅ ฅนพอเพียง

       คุณกันธร ทองธิว ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ
       ทายาทรุ่นที่ ๓ ของตระกูลวิริยะพันธุ์ ผู้บริหาร “เมืองโบราณ” สานต่อความฝันของการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลัง ผู้พลิกจากขาดทุนกว่าปีละ ๕๐ ล้านบาท มาตลอดระยะเวลากว่า ๔๖ ปี มาเป็นอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ด้วยการนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ให้ชุมชนเมืองโบราณกว่ ๔๐๐ ชีวิต อยู่ร่วมกันได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง
      คุณกันธร  มีพื้นฐานมาจากการอบรมของคุณตา(คุณเล็ก วิริยะพันธุ์) คุณแม่(คุณสุวพร ทองธิว) และอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม (ที่ปรึกษาด้านมนุษยวิทยาเมืองโบราณ) รวมทั้งสนใจในวิถีปฏิบัติของสงฆ์ ครูอาจารย์ที่ล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับปรัชญาพอเพียง ต่อมาได้เข้าเรียนในระบบแบบตะวันตก ซึ่งเน้นเงินและสร้างคนให้เป็นทรัพยากรการผลิต(Human Capital ) ตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนถึงการศึกษาในต่างประเทศ ทำให้เกิดความสับสนในความเป็นตัวของตัวเอง กับกระแสโลกาภิวัฒน์ รู้สึกเหมือนว่า ”ผู้คนส่วนใหญ่เมามาย แต่เรากลับมีสติแจ่มใส” ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ทรมานจิตใจยิ่งนัก ทั้งนี้เพราะสิ่งแวดล้อมมีผลกับพฤติกรรมของมนุษย์ จึงได้ย้ายมาพักที่บางปูซึ่งถือเป็นการว่ายทวนกระแสว่าด้วย
ลัทธิทุนนิยมเสรี และมาพบฝั่งที่ชื่อว่า “โรงเรียนแห่งทางสายกลาง” ที่ถือลัทธิทานนิยมข้ามชาติ เป็นหลักคิดและสอนหลักสูตร “พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด”  เป็นความพอเพียงในบริบทของคนท้องถิ่นที่มีความพอดีเป็นหลักหรือวิถีในการดำเนินชีวิต เพราะมีความเชื่อว่าความพอเพียงเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ของคนท้องถิ่นสยามที่มีมาช้านานจากการถูกดึงไป-ดึงกลับ  อยู่ ๒๐ ปีเลยไม่สงสัยว่า คนเราเกิดมาทำไม? เพราะไม่ใช่เพื่อ “ตาม” หรือ “ทวน” แต่ควรจะกล่าวให้ชัดเจนไปเลยว่า...”ช่างแม่ง 

แหล่งที่มา: 
http://www.ise.in.th