โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

ฅ ฅนพอเพียง

        “ผมมีความศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผมมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ผมมีความศรัทธาในกฎของธรรมชาติ ผมมีความศรัทธาในความเป็นคน”
        เจตน์ โศภิษฐ์พงศธร ทายาทตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง ผู้ที่ได้รับความไว้วาง ใจจากผู้ใหญ่ในครอบครัวให้มาบุกเบิกโครงการ Horseshoe Point ที่ชลบุรี จาก โรงเรียนสอนขี่ม้าและโรงแรมที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความรักของคุณลุงแต่ประสบ ปัญหาทางธุรกิจมาตลอด เจตน์ ก็ได้เข้ามาเป็น เด็กหนุ่มไฟแรงที่มีความมั่นใจและ ผลักดันการพัฒนาธุรกิจตามแบบที่ได้เรียนมาในโลกแห่งทุนนิยมและการตลาดที่ เต็มไปด้วยการแข่งขัน
เขาทำงานมาได้ 7ปี และได้มาพบและซึมซับ ศาสตร์แห่งพระราชา ผ่านอาจารย์ยักษ์แห่งมหาวิทยาลัยคอกหมู จากหนุ่มไฮโซแฟนดารา ผู้เริงร่าอยู่ในโลกของเงินทุนและการบริโภค ได้มาพบกับคำว่า “พอ” และคำว่า “สมดุล” และความสำคัญของดินที่เป็นที่ตั้งและเลี้ยงดูพืชแห่งธุรกิจที่เขาปลูกอยู่
เขาได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานมาอยู่บนฐานแห่งความพอเพียง หันมาบำรุงดินหรือพนักงานของเขาให้เพิ่มพูนในเรื่องความรู้และคุณธรรมผ่าน การเข้าอบรม ดูงานจากฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริษัทของเขาสามารถ ลดค่าใช้จ่ายลงได้จากจิตสำนึกของพนักงานเอง ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข มากขึ้น รวมทั้งชีวิตส่วนตัวของเขาที่เขาได้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจส่วนตัว ขึ้นมาใหม่ ผลจากการนำศาสตร์ของพระราชาของเขาไปปฏิบัติ นอกจากเขาจะทำให้องค์กรของเขาต้านทานวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ ผ่านมา เขายังนำพาโครงการที่อยู่อาศัยของเขาให้เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล Best Villa Development (Eastern Seaboard) และ Thailand Green Development จาก Thailand Property Awards 2009 และเขายังได้ค้นพบสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย