โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

Can't Reach the Gym? five Exercises For at Home Workouts to Build Your Muscles!

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Bodybuilding does not have to be expensive or extremely time consuming; you are able to do your own at home workouts to look fantastic and feel amazing. Simply by doing a few at home workouts every morning, you can feel as you've more energy, java burn vs java bolt; bellevuereporter.com, a couple of calories, and feel better about yourself with regards to bodybuilding. My goal is to show you just how you can be a natural bodybuilder making use of at home workouts, therefore you do not have to spend tons of cash on costly gym or equipment memberships. Do not mistake natural bodybuilding being a "poor and slow man's" version of gaining muscle and burning fat; actually, it is as successful as the gym!
In this article, I will list 5 of the most tried and true exercises so you can add them to your at home workouts!
1. A very good workout to add to your any of the at home workouts of yours will be the WEIGHTLESS CONCENTRATION CURL (biceps). While you are standing, get your left wrist with your right hand. Use downward pressure with the right hand of yours as you slowly and forcefully curl your left arm. When the elbow of yours is curled all the way, squeeze the biceps of yours again and hold it for a second before you reduce it. Finish up all your reps before you switch your arms. Since you're not really making use of a weight, you are able to do this in your own home exercise in a controlled manner. Concentrate on keeping your biceps operating throughout each repetition, and slap on some good pressure with your other nonworking hand.
2. You are able to additionally do SQUATS (legs) during your at home exercises. Originating from a standing position, spread feet to ensure that they're about shoulder width apart. Then squat down until both of the legs of yours make about a 90 degree angle. As you're lowering yourself, you can keep the back of yours a bit arched, keep the head of yours up, and also stick out the glutes of yours as if you were intending to take a seat along with a chair. Make sure your knees are not out past your toes as you lower yourself; if you discover that they're, then you are not putting the glutes of yours far enough towards print on the other side. Once you're at the bottom flex your glutes, hamstrings, and quads to bring yourself also as much as a standing position. Then repeat this.
3. An important part of your at home workout routines to develop your triceps, shoulders, and chest would be the traditional PUSHUP. You may have hated them in gym class, but don't underestimate the effectiveness of pushups as portion of your at home workout routine. In order for pushups to work, you've to make sure you're doing them properly. Put the hands of yours on ground at about shoulder width. Keep the toes of yours on the floor, along with feet together. In a slow manner lower yourself until your arms develop a ninety degree angle. Then gradually bring yourself also up. In order to take full advantage of the usefulness, flex on the way back up instead of quickly springing back up to finish the rep.
You are able to also do variants of the push up, like the CLOSE GRIP PUSHUP that isolates the triceps of yours and performs them intensively. To achieve this, just get in a typical push up position and keep your hands about 6 8 inches beyond each other. Although you are just modifying the hand distance of yours, it can make a huge difference in the muscles you use!
4. Lots of people like to include the SIDE-TO-SIDE LUNGE for their at home workouts. To achieve this, position the hands of yours on your hips, and then place your feet shoulder-width apart. Keep the head of yours up along with your back straight. Today, step along with your right leg directly out as much as you are able to towards the side of yours (while keeping your left foot stationary). Plant the right foot of yours and then bend the right knee until it gets to a 90 degree angle. Then, while flexing the thigh muscles of yours, push yourself back as much as the standing position and replicate the procedure together with the left leg.
5. A common physical exercise which a lot of users have in their in your home exercises is the LEG RAISE (Abs). Instead of doing only crunches to work the abs of yours, you can do leg raises, which are just as efficient. Lay down on the back of yours on top of a flag top. Keep your hands by the sides of yours. These days, slowly raise your legs off the soil until they are at about a forty five degree angle. You ought to really feel your abs doing the project. Next , flex your abs, and slowly bring your legs back down. Repeat this particular movement.

a program developed specifically to build muscle mass on the average guy

complete workout routine for 52-weeks
complete diet schedules to maximize the muscle growth of yours.