โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

Navigation

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์ฯ มาบเอื้อง ๐๓๘-๒๖๓๐๗๘ (แผนที่)


User login

อัปเดทกำหนดการ: วิถีบ้าน บ้าน ผ่านวิกฤตได้จริง ๑๗-๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 

วิถีบ้านบ้านผ่านวิกฤตได้จริง

๑๗-๑๙มีนาคม..๒๕๕๔

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง.หนองบอนแดง.บ้านบึง.ชลบุรี

 

----------- เวทีกลางแจ้ง---------

นิทรรศการกลางแจ้งบนพื้นที่๔๐ไร่แปลงสู่การปฏิบัติจากต้นแบบความสำเร็จของแต่ละภาค

เปิดลานอารยธรรมการกิน-อยู่การละเล่นและวิถีวัฒนธรรม๔ภาควิถีสุขภาพแบบพึ่งตนโดยหมอ

เขียวและนวดไทยสไตล์บ้านบ้านสารพัดสมุนไพรโดยเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเปิดค่ายSurvival

Campเพื่อพร้อมรับวิบัติภัย

 

----------- เวทีภาคเหนือ-----------

ผ่านวิกฤตหมอกควันด้วยการทำแฝกฝายการดับไฟบัลลัยกัลป์ด้วยป่าเปียก

การทำนาขั้นบันไดและระบบการจัดการน้ำที่สูงการทำไร่หมุนเวียนและ

วัฒนธรรมความเชื่อของชาวเหนือชิมพิซซ่าม้งจ้ำน้ำผึ้งข้าวเบือการละเล่น

และการแต่งกายชนเผ่า

 

----------- เวทีภาคอีสาน-----------

ผ่านวิกฤตภัยแล้งด้วยการอนุรักษ์โพนแหล่งอาหารของชาวอีสานการทำนา

ข้าวแห้งการใช้น้ำจากบ่อนํ้าสร้างประเพณีบุญบั้งไฟและบุญกลางบ้านจากฮีต

๑๒ครอง๑๔และชิมสารพัดอาหารอีสานจากครัวเตาถ่านแบบบ้านบ้านอาทิ

ลาบก้อยซอยห่างต้มงูสิงปิ้งเขียดหมกอึ้งคั่วหนูแกงหอยจูบและการ

แข่งขันจุ๊บหอย

 

----------- เวทีภาคกลาง-ตะวันออก-----------

ผ่านวิกฤตหนี้สินด้วยการปลดหนี้สูตรลุงผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวัลย์จากศูนย์

กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง(๕ไร่ปลดหนี้๑ล้านใน๕ปี) สาธิตการทำนา

ไฮเทคและการคัดเลือกพันธุ์ข้าวโดยลุงทองเหมาะแจ่มแจ้งปศุสัตว์๔in ๑

และโรงงานเกษตรสีเขียวจากสวนธงไชย-ไร่ทักสมสวนผักคนเมืองและชิม

อาหารภาคกลางขนมจีนบีบเส้นสดสีข้าวด้วยมือการละเล่นพื้นบ้านเด็กหัวจุก

แกละโก๊ะและวิถีไททรงดำอารยธรรมของชาติพันธุ์

 

----------- เวทีภาคใต้-----------

 บ้านวิกฤตอุทกภัยด้วยการฝึกเอาตัวรอดจากวิกฤตSurvival Campหุงข้าว

โดยไม่ใช้หม้อจุดไฟแบบบ้านบ้านการหาน้ำในป่าและการหาอาหารจากพืช

รอบตัวทดสอบพืชพิษและการหุงข้าวกระบอกไม้ไผ่ไข่เจียวใบตองและเปิด

สำนักงานใหญ่“ธนาคารต้นไม้” ชมวิถีคนชายน้ำมนต์พระสังข์เรียกปลาและ

การใช้ประโยชน์จากป่า๓อย่างเพื่อให้ได้ประโยชน์๔อย่าง

 

กำหนดการเวที

 

๑๗มีนาคม๒๕๕๔

------------------ ประชันการแต่งกายแบบบ้านบ้าน----------------------

๘.๐๐-๙.๐๐น. สื่อมวลชนลงทะเบียนณศาลาศัลยกำธร

๙.๐๐-๙.๓๐น. พิธีเปิดงานณเวทีใหญ่

ประธานจัดงานกล่าวแสดงวัตถุประสงค์การจัดงาน

๙.๓๐-๑๐.๓๐น. ชมวิดีทัศน์และฟังคำเตือนจากผู้ใหญ่ในบ้านเมือง

พิธีกร: ประสานอิงคนันท์

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐น. เวทีสี่ภาษาตั้งวงคุยวิถีบ้านบ้านที่หายไปร่วมรำลึกวิถีบ้านบ้านกิน

อยู่การละเล่นและวิถีจีบสาวโดยอ.ยักษ์(ดร.วิวัฒน์ศัลยกำธร)

ลุงทองเหมาะ(ทองเหมาะแจ่มแจ้ง) พ่อผาย(ผายสร้อยสระกลาง)

และลุงดาบ(ดต.นิรันดร์พิมล)

 

พิธีกร: ประสานอิงคนันท์

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. รับประทานอาหาร๔ภาคโรงบุญ-โรงทาน

 

ภาคบ่าย

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐น. เปิดโครงการฟื้นฟูและดูแลแผ่นดินด้วยเกษตรอินทรีย์

โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัททีพีไอโพลีนชีวะอินทรีย์จำกัด

และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

- พิธีกรกล่าวเชิญขึ้นเวที

- ดร.วิวัฒน์ศัลยกำธรประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติกล่าวถึงโครงการ

- เปิดตัวโครงการ

- ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐น. เชิญแขกและสื่อมวลชนเยี่ยมชมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

•บริษัททีพีไอโพลีนชีวะอินทรีย์จำกัด: กระบวนการแปรรูปขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์

•สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: เปิดโครงการมาตรฐานเศรษฐกิจ

พอเพียงภาคอุตสาหกรรม

•บริษัทเอไอเอสจำกัด(มหาชน) : โครงการเรารักษ์ต้นน้ำจากเอไอเอสสานรัก

•เคเอสแอลกรุ๊ป: โมเดลโรงงานอุตสาหกรรมพอเพียงพึ่งตนเองทั้งระบบ

 

 

•ริเวอร์โปรกรุ๊ป: กระดาษทิชชูรีไซเคิลและการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพนักงาน

•ชุมพรคาบาน่า: โมเดลเศรษฐกิจพอเพียงปลดหนี้ร้อยล้าน

•บริษัทบริดจสโตนจำกัด: คืนสำนึกรักษ์เมืองชล

•วิริยะประกันภัย: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน

•เมืองโบราณ: การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้รากเหง้าสยามประเทศ

•มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ: Earth safe เกษตรอินทรีย์

 

๑๗.๐๐-๑๘.๓๐น. ประชันน้ำพริก4 ภาคชิงรางวัลครกทองคำ

๑๘.๓๐-๒๒.๐๐น. การประชันอารยธรรมสี่ภาค: เวทีเดียวกันแต่บ้านใครบ้านมัน

เวทีประชันวัฒนธรรมด้นกลอนสด4 ภาค

จุดประชาสัมพันธ์ต่างประเทศภาษาอังกฤษญี่ปุ่นโดยอาสาสมัครเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

 

๑๘มีนาคม๒๕๕๔

๘.๐๐-๙.๐๐น. ลงทะเบียนณศาลาศัลยกำธร

๙.๐๐-๑๑.๐๐น. เวทีเสวนาตั้งวงคุยวิถีบ้านบ้านผ่านวิกฤตได้จริง

ภาคเหนือ: วิกฤตหมอกควันโดยพฤโอ่โดเชา

ภาคอีสาน: วิกฤตภัยแล้งโดยทินกรปาโท

ภาคใต้: ภัยพิบัติน้ำท่วมโดยกำนันเคว็ดประวิชภูมิระวิ

ภาคกลาง: ภัยหนี้สินโดยผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวัลย์แห่งศูนย์ฯสองสลึง

 

พิธีกร: สุทธิพงษ์ธรรมวุฒิ(เช็ค)

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น. มาตรฐานอุตสาหกรรมพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอและตัวแทนภาคเอกชน

๑๒.๓๐-๑๗.๐๐น. เปิดลานอารยธรรมสี่ภาคกิน-อยู่การละเล่นและวิถีวัฒนธรรม

วิถีสุขภาพแบบพึ่งตนโดยหมอเขียว

นวดวิถีไทยสไตล์บ้านบ้านและมหัศจรรย์สมุนไพรโดยหมอปัญญา

๑๗.๐๐-๑๘.๓๐น. ประชันอาหารพื้นบ้านการปรุงแบบไทย

อาหารจานเด็ดกลเม็ดเคล็ดลับของแต่ละภาค

๑๘.๓๐-๒๐.๐๐น. การแสดงแสงสีเสียงบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกจากเมืองโบราณ

๒๐.๐๐-๒๒.๐๐น. การแสดง๔ภาค

 

๑๙มีนาคม๒๕๕๔(เวทีนานาชาติ)

 

๘.๐๐-๙.๐๐น. ลงทะเบียนณศาลาศัลยกำธร

๙.๐๐-๑๒.๓๐น. ประชุมใหญ่ธนาคารต้นไม้จัดตั้งธนาคารต้นไม้๙๘๔สาขาถวายเป็น

พระราชกุศลและพิธีพระราชทานพันธุ์ไม้ให้กับธนาคารต้นไม้ทั่วประเทศ

ณธนาคารต้นไม้สำนักงานใหญ่

๙.๐๐-๑๒.๓๐น. เวทีเสวนาตั้งวงคุยวิถีบ้านบ้านผ่านวิกฤตข้ามชาติ

ตัวแทนจากต่างประเทศกลุ่มเพื่อนเอเชีย(TAFS) ตัวแทนจากUNEP

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ดร.สุมิทแช่มประสิทธิ์เลขาธิการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒.๓๐-๑๗.๐๐น. เปิดลานอารยธรรมสี่ภาคกิน-อยู่การละเล่นและวิถีวัฒนธรรม

วิถีสุขภาพแบบพึ่งตนโดยหมอเขียว

วิถีสุขภาพแบบบ้านบ้านโดยเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

๑๗.๐๐-๑๘.๓๐น. ประชันอาหารนานาชาติ

๑๘.๓๐-๑๙.๐๐น. ล้อมวงกินข้าว: ปิดงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน