โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

Myths About Weight Loss and 6 Pack Abs

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Myth one - In order to get 6 pack abs you need to do hundreds of crunches each day.
Or even one of my favorites from an infomercial... "you may now have rock hard hot slim 6 pack abs in only eight minutes a day! " Yea, and I have a twelve inch... don't brain. I have heard this yet another times than I can recall. First permit me to teach you the one true key that will get six pack abs. Do you think you're ready, because you just are required to do two things! Right here it is - consume less and exercise more! That is it. That's the big secret! ninety % of getting those six pack abs is eliminating unwanted fat. You already have abs, you can't see them because of the level of goo that is covering them up! The other 10 % is doing a bit of ab exercises, including crunches that will help strengthen, and create ab muscles giving that great rippled appearance.
Myth 2 - You have to go to a gym or perhaps purchase expensive weight training systems at home to get fit and in addition have a good workout.
Absolutely not. I do everything at home, except for nearly all of my running of course, with a couple of dumbbells, a standard niche bench in addition to a pull up bar. A lot of people might also need to employ a yoga mat if you don't possess a great rug, or perhaps carpeted floors for comfort. You might in addition prefer resistance bands to weights. I opt for the free weights. A weight bench is extremely convenient but not essential. Additionally, an extra chair or stool that you may have lying around will come in handy too. So what exactly does this mean? It means don't waste your money on stupid gimmicks, quick ab machines or pills that you observe on TV! Save your hard earned dollars and purchase some a good diet the next time your at the supermarket instead.
Myth three - Spot fat removal.
I have been asked by a lot of folks what particular exercises just target the love handles, or perhaps abs, or maybe my male boobs to eliminate that fat? The solution is, there is not. You cannot spot fat eliminate. While you start losing fat the body of yours is going to determine the place that the fat comes from. It might pull some chicken back fat off from the lat location of yours, or some from under the arms. It may pull a bit of thigh cheese from your legs or your ass. Perhaps a bit from the love of yours handles or around your spare tire gut. So I'm sorry to have to point out it, but you do not get a choice. You are going to notice that you're slimming and shaping up in several parts of the body of yours as well. Today, in this regard, it is known as "stubborn belly fat" for a reason. Usually, java burn ad - click the next page - when your body stores fat the lower abdomen is the very first place it gets stored, and again, typically, the last place from which it's removed.
Myth four - I saw Rocky eating raw eggs in that movie before he whipped Mr. T's ass! Eating raw eggs should be good for you right?
I think I blew a wet fart from laughing so hard the very first time I heard this one! I desire to say this - NO! Raw eggs are not good for you! Unless your trying to be ill from salmonella and you don't want to have the ability to work out for weeks while you recover from diarrhea cha cha cha, as well as puking your guts out! I will cover more on eggs in the nutrition section and why you ought to as well as should not eat them, but for right now just don't consume some raw individuals OK?
Myth 5 - I are able to do specific exercises to just "tone" selected areas.
A large amount of folks have asked me what they are able to do to tone just abs or tone merely arms or chest? First let me start of by saying there's no such thing as being a "toning" exercise. What you are going to need to do just all relies upon on what your trying to achieve. For example in case you desire to make your muscles stronger and bigger you need to do weight training. If you would like to be leaner and more defined as well as remove the goo that's masking that hot body of yours, then you need to have aerobic exercise and good nutrition.
Myth 6 - I can shed pounds by merely dieting.
I get this one a lot also, so let me simply go ahead and get the entire dieting idea and the reason it will never work out of the way. Meal plans are bad. Actually saying that your "going on a diet" means that you simply intend on having much better nutrition for a predetermined period of time, and in the conclusion of it your going to get back to your butt-crack unpleasant eating routine again. You need to change your mindset completely about dieting and understand that great nutrition needs to be a permanent change in the life of yours. Here is a quickie about why diets do not work. If you eat less the body of yours (and metabolism) adjusts to the lower caloric intake. So after about a month you drop six or perhaps eight lbs as your not consuming then and enough you feel happy about exactly where your at so you start going directlyto your bad eating routine once again. Effectively, it requires the body of yours almost doubly long to speed the metabolism of yours up to compensate for taking in a lot more calories now that your off the diet of yours, than it lets you do to slow it down, by consuming a reduced amount of. Therefore not only will you gain the weight back, although many individuals end up fatter than they were right before they got going by screwing with their metabolic process.
Myth 7 - If you need to be very ripped or super huge you have to use supplements or steroids.
How frequently have you found an advertising campaign for the "magic fat burning pill. Simply get 2 1 day also you will get ripped without actually needing to perform one exercise!?" Or perhaps another one of my favorites "Take our mega muscle 10,000 powder shake and also you are able to gain 40 lbs of muscle mass in just 4 months!" The point is, in case it were that simple then everybody walking around will be ripped as well as cut and there wouldn't be such an obesity problem in America.

OK the reading of yours this as your wanting my opinion, so here it's. I'm extremely picky about the dietary supplements which I use as I would like to find out precisely what's getting into my body. "But Sgt E, I heard Arnold say "creatine will pour YOU up!" Look, the truth will be the health supplement business recognizes the obesity problem in America and it is setting up a fat ass gangster knott roll of cabbage off of people which are frantic investing cash on it. Supplements while legitimate, are unregulated, and untested. I might get a Bunsen burner and my trusty spoon and create a split rock out of some caffeine, exlax and aspirin and call it Mega Bulk 10,000 in case I was looking to.