โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

น้ำเต็มแผ่นดิน คนดีเต็มแผ่นน้ำ

พอแล้วรวย

อาจารย์ยักษ์มหา’ลัย คอกหมู
 
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เริ่มประกาศตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสพภัย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เมื่อสถานการณ์น้ำหลากเข้ามาระลอกแล้วระลอกเล่า จาก ปิง วัง ยม น่าน และลุ่มอื่นๆ ทะลักเข้าใส่จังหวัดนครสวรรค์ จนเทวดา และนางฟ้าต้องจมน้ำซ้ำแล้ว ซ้ำอีก น้ำจากนครสวรรค์หลากเข้ามาตีอโยธยาจนกรุงเก่าแตก และขณะนี้กำลังทะลักเข้ามาจนถึงเขตรอบกรุงเทพมหานคร  พื้นที่ต่างๆ ทั้งที่เป็นวัด เป็นบ้านชาวบ้าน โรงงานอุตสาหกรรม ต่างจมอยู่ใต้น้ำแม้แต่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งพระองค์ท่านประกาศเป็นเขตรองรับการอพยพ ให้คนที่ลี้ภัยน้ำท่วมมาจากอยุธยา
 
ขณะที่เขียนบทความอยู่นี้ น้ำก็ทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่กว่า 400 ไร่สูงขึ้นไปเป็นเมตรแล้ว อดนึกย้อนไปเมื่อปีก่อนๆ ไม่ได้ ที่อาจารยรู้สึกได้ว่า สิ่งที่พระองค์ท่านได้เตือนเอาไว้เรื่องภัยพิบัติ 4 ด้าน ทั้งภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาดทั้งในคนและสัตว์ วิกฤตเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง และความขัดแย้ง ความรุนแรงทางสังคมจะเกิดขึ้น ซึ่งในวันนี้ก็ได้เห็นครบถ้วนทุกมิติ ทั้งภัยพิบัติธรรมชาติหลากลงมา ทั้งโรคระบาด ในพืช ในสัตว์ตายเป็นจำนวนมาก สัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้ก็ตายหลากไปที่หลุดรอดมาได้ก็ถือว่าเป็นความสุขแต่ยังไม่รู้อนาคตว่าจะไปเจอสิ่งกีดขวางเน่าตายไปเสียกลางทาง หรือหลากลงทะเลตายไป เพราะแม้จะเป็นปลาที่รอดมาก็ล้วนเป็นปลาน้ำจืด ซึ่งน้ำที่หลากขนาดนี้ แม้ปลาก็อาจไม่สามารถว่ายทวนน้ำได้ ในขณะที่สัตว์บกหลายชนิดอาจจมน้ำตาย สัตว์กีบก็อาจ กีบเน่า เจอโรคระบาดมากมาย และมนุษย์ก็กำลังจะขาดแคลนอาหารจริง ที่สำคัญขณะนี้เกิดความขัดแย้งทั่วไป เกิดขโมย ขโจร โจรกรรมข้าวของ อาจารย์ยักษ์ได้ฟังผู้สื่อข่าวรายงานการเกิดโจรกรรมซ้ำเติมความทุกข์ยากของประชาชนก็เกิดขึ้นจริง
 
เมื่อวันที่ 5 ที่ผ่านมาได้รับการปรึกษาหารือมาจากบก.จุดเปลี่ยนของเรา ซึ่งได้ติดตามข่าวสารตลอดมา และได้ตกลงใจว่าจะระดมเครือข่ายกันมาช่วยเหลือผู้คนจากเหตุการณ์น้ำท่วม จึงได้จัดตั้งสัมมากรเป็นศูนย์ประสานงานระดมความร่วมมือจากคนที่ใจบุญมาช่วยกัน และตั้งส่วนหน้าเพื่อเผชิญเหตุไว้ที่อยุธยา คือที่วัดชูจิตธรรมาราม มีที่ทางเป็นโคกเนิน น่าจะปลอดภัย เป็นที่พักของคนได้ จึงได้ระดมอาหาร ยา กระจายลงไปช่วยเท่าที่จะทำได้ โดยอาศัยเครือข่ายเราที่รู้จักคนอยู่ในพื้นที่ หรือเกินวิสัยก็ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้คน ให้ได้มีที่พัก ได้อพยพเข้ามาขณะนี้ก็มีคนได้เข้ามาพึ่งพิงวัดชูจิตจำนวนหนึ่งแล้ว
 
 
 
ขณะเดียวกันน้ำที่ผันออกสู่ภาคตะวันออก น้ำจากขุนด่าน ปราจีน สระแก้ว แควระบม-สียัดก็หลากเข้ามาสมทบ พาให้เขตภาคตะวันออกเอ่อท่วมอย่างหนัก จนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อันเป็นที่ตั้งของ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ราชภัฏราชนครินทร์ถูกน้ำท่วม จนต้องอพยพโยกย้ายขึ้นไปอยู่บนตึก แต่อย่างไร สกพ. มรร. ก็ระดมจัดตั้งให้เป็นแหล่งรองรับการอพยพ และกระจายความช่วยเหลือประชาชนเท่าที่จะมีกำลังทำได้ในเวลานี้ และได้เห็นน้ำใจของญาติมิตร ของพี่น้องเครือข่าย รวมทั้งคนดี ที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือก็ระดมความร่วมมือเข้ามา แม้ว่าเครือข่ายกสิกรรมจะมีกำลังเล็กน้อย เมื่อร่วมกับเครือข่ายป้องกัน เตือนภัยและฟื้นฟูภาคประชาชน  เครือข่ายสื่ออาสา และเครือข่ายเรารักษ์ต้นน้ำจากเอไอเอสสานรัก ผู้คนที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว และคนที่รู้จักการทำงานของเครือข่ายก็ได้กำลังคน กำลังทุนจำนวนหนึ่งจนพอที่จะเกิดศูนย์ที่พอจะเป็นที่พึ่งได้ 2 จุด ในขณะเดียวกันทั้งส่วนกลางสัมมากร และบก.จุดเปลี่ยนก็ทำหน้าทีเป็นตานกที่จะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด จนไม่เป็นอันหลับอันนอน ด้วยความห่วงใยพี่น้องเครือข่าย และประชาชน เพราะอยากที่จะช่วยให้ได้มากที่สุด
 
 
อาจารย์ยักษ์ยังมีความรู้สึกว่าเมืองไทยไม่สิ้นคนดี เมืองไทยมีดีจริงๆ และมีคนดีมากพอที่จะอุ้มชู ช่วยเหลือกันในยามยาก แต่อย่างไรก็ตามยังอยากฝากย้ำเตือนคนไทยทุกท่านที่มีน้ำใจลงไปช่วยเหลือ ให้ออม ให้ระมัดระวัง ให้เตรียมกำลัง ให้ตรวจสอบข่าวให้ชัดเจนแน่นอน เนื่องจากว่า วิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบง่ายๆ เท่าที่ติดตามข่าวสาดูยังมีอีกหลายระลอก ขอให้เตรียมกำลังใจ กำลังกาย กำลังความคิดไว้ อย่าใช้จนหมด เมื่อวิกฤตระลอกต่อไปเข้ามา จะได้ร่วมแรง ร่วมใจช่วยเหลือคนได้มาก และฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องเครือข่ายทุกคน และพี่น้องคนดีที่มาช่วยกันดูแลพี่น้องคนไทยจนถึงที่สุด ให้ปลอดภัยทุกคน
แหล่งที่มา: 
คม ชัด ลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554