โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

เวียดนามตอนเหนือหนาวเหน็บ วัวควายตายร่วม 10,000 ตัว

       จนถึงวันจันทร์ 17 ม.ค.นี้ มีวัวควายล้มตายแล้วราว 10,000 ตัว ในขณะที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนเวียตนามหนาวเหน็บ อุณหภูมิลดต่ำลงใกล้ศูนย์องศา และหลายอาณาบริเวณในเขตภูเขามีค้างแข็งกระทั่งหิมะจับปกคลุมไปทั่ว 

 

       นายหว่างกิมซยาว (Hoang Kim Giao) อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและพัฒนาบทกล่าวว่า จังหวัดกาวบ่าง (Cao Bang) สูญเสียหนักที่สุด วัวควายตายไปแล้ว 1,996 ตัว ตามด้วย จ.ลางเซิน (Lang Son) 1,930 ตัว และ จ.ล่าวกาย (Lao Cai) อีก 1,420 ตัว

       ทางการได้จ่ายเงินให้ราษฎรเจ้าของวัวควายไปตัวละ 2 ล้านด่ง (100 ดอลลาร์) เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายสำนักข่าวซเวินจี๊ (Dan Tri) รายงาน

       ศูนย์อุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์กลาง พยากรณ์ก่อนหน้านี้ว่า อุณหภูมิจะยังลดลงอีก และอากาศหนาวเย็นจะปกคลุมภาคเหนือเวียดนามต่อไปจนกระทั่งถึงเทศกาลตรุษ ในเดือนหน้า และ กรมปศุสัตว์ได้เรียกร้องให้ราษฎรในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ กระทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเอาไว้ให้ได้

       จ.ฮว่าบี่ง (Hoa Binh) ลาวเซิน กาวบ่าง กับเซินลา เป็นเขตหนาวเย็นที่สุดในขณะนี้ หลายท้องที่อุณหภูมิลดลงถึง 3 องศาเซลเซียสเมื่อวันจันทร์

       ใน จ.ลางเซิน ยังมีรายงาน ว่าปลาที่เลี้ยงในกระชังล้มตายเป็นจำนวนมาก ฟาร์มเลี้ยงบางแห่งต้องนำปลาที่ตายเพราะอากาศหนาวเย็นออกจำหน่ายราคาถูกวันละกว่าครึ่งตัน บางครัวเรือนปลาที่เลี้ยงเอาไว้ตายไป 80-90% ซเวินจี๊ กล่าว

       ไม่เพียงแต่สัตว์เท่านั้นที่กำลังล้มตายลง เพราะอากาศหนาวเย็นผิดปกติ เจ้าของสวนยางพาราแห่งหนึ่งในลางเซิน กล่าวว่า ต้นยางในพื้นที่ว่า 8,000 ไร่ จากทั้งหมดกว่า 33,000 ไร่ กำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากอากาศหนาวเย็นขณะนี้ สำนักข่าวภาษาเวียดนามยอดนิยม กล่าว

 

เด็กๆ ต้อนควายเข้าหมู่บ้านในเขต อ.ซาปา (Sapa) จ.ล่าวกาย (Lao Cai) ทางตอนเหนือของประเทศ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้ออกเรียกร้องให้ราษฎรในเขตที่อากาศหนาวเย็นอย่างวิปริต กระทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยให้วัวควายผ่านพ้นฤดูหนาวให้ได้
 

 

 


 

แหล่งที่มา: 
www.manager.co.th