โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

ประชาธิปไตย ธรรมมานิยม แห่งประเทศสยาม 2

          หากวิเคราะห์พัฒนาการการเมืองและการบริหารจัดการประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยเลือกใช้ “ทุนนิยม”ตามตะวันตกมาตั้งแต่ ปี 2504 อันเป็นจุดเริ่มต้นในการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเกือบ 50 ปีจนไทยย่างเข้าสู่แผน 10  แผน 10 ได้ประกาศเปลี่ยนสำนึกของสังคมว่า เราจะเอา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพราะได้ตระหนักถึงพิษภัยที่ “ทุนนิยม” ได้สร้างไว้ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม  และประกาศไว้ชัดแจ้งว่าหากไม่เอา “เศรษฐกิจพอเพียง” ประเทศชาติก็อาจเข้าสู่ภาวะ “ล่มสลาย” อันเป็นการประกาศตนแบบ “ท้าทาย” สำนึกทุนนิยม ที่เริ่มฝังรากสึกอยู่ในสังคมไทย

          ต้นเหตุแห่งวิกฤตการเมืองที่เป็นอยู่ในประเทศสยามขณะนี้ก็เกิดจากการ “ปะทะ” กันของสำนึกสังคมทั้งสองแบบอย่างรุนแรงถึงขั้น “แตกหัก” ซึ่งอาจจะเป็นชนวนให้เกิด ความรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่า ฝ่ายไหน จะยึดมั่นในหลักธรรม  และเรียกศรัทธาจากประชาชนได้มากกว่ากัน ต้องยอมรับว่า ฝ่าย “รัฐบาล” ที่แสดงความชัดเจนว่าเป็นตัวแทนฝ่าย “ทุน” มุ่งรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มและพวกพ้องกำลังพาตนเองไปสู่ “วิกฤตศรัทธา” ในขณะที่ “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ที่เริ่มต้นจะมีเสียงคัดค้าน ไม่สนับสนุนเพราะกระทำ ก่อนการอันควร ก็ได้รับศรัทธาแรงสนับสนุนมากขึ้น พร้อมประกาศจิตสำนึกเข้าข้าง “เศรษฐกิจพอเพียง” ชูธรรมะ และอหิงสา เป็นธงนำในการ “ปะทะ” กับ “ทุนนิยม”  ปฏิเสธ “ประชาธิปไตย 4 วินาที” โดยสิ้นเชิง ปลุกสำนึก การเมืองภาคประชาชน ให้ฟื้นคืนชีพถึงขั้นมีพลังเป็นเกราะป้องกันการใช้อำนาจแทรกแซงองค์กรฝ่ายนิติรัฐ

          บทเรียนที่น่าติดตามสำหรับนักเรียนรัฐศาสตร์ทุกคนก็คือ การ “ปะทะ” กันของสำนึกสังคมสองรูปแบบนี้ล้วนใช้ “สื่อ” เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในฐานะ “เครื่องมือ” แห่งการเรียนรู้ และสื่อสาร จนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ติดสื่อจนเปิดกันตลอด 24 ชั่วโมง”  อะไรที่ทำให้ สื่อ ทรงพลังถึงขึ้นเปิดกันแบบ 24 ชั่วโมง สิ่งนี้น่าคิด และน่าศึกษาหาคำตอบ รวมทั้ง ปรากฏการณ์ การรวมตัวของ “พันธมิตร” ที่ประกอบไปด้วยคนทุกชนชั้น ทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งแต่ประชาชนทั่วไป นักธุรกิจ เกษตรกร กรรมกร ชนชั้นสูง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คนไทยในต่างแดน โดยมีรูปแบบการต่อสู้  “ปฏิวัติสันติวิธี” เลียนแบบการต่อสู้แนวทางอหิงสาของมหาตมะ คานธี

          ทั้งหมดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองไทยที่น่าติดตามศึกษาอย่างยิ่ง สำหรับอาจารย์ยักษ์ขอนำเสนอ แนวคิด ประชาธิปไตย ธรรมมานิยม แห่งประเทศสยาม ให้เป็นทางออกของการเมืองไทย ติดตามได้ในฉบับหน้า

แหล่งที่มา: 
คม ชัด ลึก 12 กรกฎาคม 2551