โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

Fat loss Exercise Diet - Burn Calories, Pay attention to Nutrition

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Many men and women around the world face this problem daily in their lives which is attempting to lose weight. Losing excess weight and becoming less obese are on the list of major goals of numerous folks each year. For an improved health and longevity, weight-loss has become a great resolution for some. Based upon research, those who have very high quantities of fats in the systems of theirs have their life expectancies cut down by a several years. Obesity is able to cause many severe health problems just like the common cardiovascular diseases, diabetes, hypertension and also cancer.
Lots of people are getting aware of the health hazards and dangers of morbid obesity and having excess body weight. Excess body weight would mean more fat in your body. One's overall health is precious and when it is lost, it is tough or often impossible to recover. Therefore before placing one's life in peril, it is better to prevent the consequences from happening beforehand. Prevention is vital.
Whether you love it or not, it is definitely crucial that you engage yourself in some form of physical activities or perhaps sport. But if you have not exercised for rather a long time, it is advisable that you consult a health care professional first to have an idea about your level of health. If you're not fit for routines, it is not safe to accomplish that. And so you should definitely get your doctor's advice before performing any intense sports or workouts. If things are fine along, you should begin performing ordinary exercising for instance jogging, aerobic dancing, or perhaps doing a sports that you love for example tennis, football, cycling, swimming. It does not matter what type of activity you're doing so long as you're sweating and burning calories. This is the main key aspect in the weight loss goal of yours. You need to shed the surplus pounds which are really the extra fat in your body. You need to burn off more calories than you eat which comes to the nutrition as well as diet factor right now.
While spending the energy of yours and trimming the fat at bay, you have to pay adequate attention to everything you consume so that all the physical efforts of yours are worth every penny. Because you could be wasting your time exercising if you're now consuming foods which won't do any good to the waist line of yours. You could possibly stay where you're in terms of weight. So take your time to prepare a weight loss plan. Not simply eating good and quality food will aid you shed the weight off however, you will certainly get a much better health. Thus two major benefits in following a normal nutrition. Allow me to share five tips for your diet:
(1) Never starve yourself in the desire of reducing weight. This will make the situation even worse. You can get in a hunger frenzy mode and also you are going to eat a great deal to compensate your starvation. You can get stomach problems as well like gastric pain and ulcer.
(2) Eat more protein, moderate carbs and stay away from fatty foods. Fats have more calories than carbohydrates and protein. however, you are able to choose healthy fats as coconut oil, canola oil, fish oil mainly present in fishes like salmon, herring, trout, sardine. Some suggested protein foods are skinless chicken breast or maybe turkey breast, egg whites, lean beef, white fish, salmon, tuna, skim milk, cottage cheese, red lentils and carbohydrate foods like potato, brown bread, wholewheat pasta, brown rice, oatmeal, yam, sweet potato, wholewheat bread. Do not forget about your day intake of veggies like broccoli, cauliflower, green beans, asparagus, fruits and tomatoes also like banana, orange, grape, exipure reviews papaya, apple, kiwi.
(3) Choose healthy cooking strategies including boiling, baking, steaming rather than deep frying in oil.
(4) Eat 4 6 meals everyday at regular intervals every 2-3 hours but in numbers that are minimal instead of the usual 3 big meals. Consuming too many calories in one sitting can certainly make your body even more vulnerable to fat storage. On the flip side, eating at frequent intervals in numbers that are limited will boost the metabolism of yours and put your entire body in a fat loss mode rather than a fat storing mode. And do not skip breakfast. Usually you have to consume much more throughout the day as you'll require a lot more vigor and less at night. Opt for more vegetables at night and protein instead of carbs.